Australianpaimenkoirien värikirjo, mitä koirasi väri kertoo sen perimästä?

Kaikkien koirien kuten ihmistenkin ulkoasu määräytyy vanhemmilta perittyjen geenien mukaan.

Pelkästään väritykseen vaikuttavia geenejä on koiralla laaja valikoima ja  tässä artikkelissa tarkastellaan värigeenien vaikutusta erityisesti australianpaimenkoirien kannalta.

Australianpaimenkoirien monimuotoisuus ja yksilöllisyys perustuu osaltaan rodun suureen värikirjoon. Rodulla on neljä ns. pääväriä; musta, punainen, blue merle (sinimarmoroitu) ja red merle (punamarmoroitu), joita elävöittävät vielä erilaiset valkoiset merkit sekä kuparinväriset tan-merkit. Kaiken kaikkiaan erilaisia väriyhdistelmiä näistä pääväreistä on olemassa 16 kpl.

Koiran värien periytymiseen osallistuu noin kymmenen eri geenilokusta eli geenipaikkaa. Jokaisella koiralla on geenistössään kakki nämä lokukset, mutta rodusta riippuen vain osa niistä pääsee esille ja näkyviin ilmiasussa.

 Värien periytymiseen osallistuvien geenien uskotaan sijaitsevan pääasiassa eri kromosomeissa, jolloin ne periytyvät suurimmaksi osaksi itsenäisesti ja toisistaan riippumatta. Toisin sanoen aussie voi olla väritykseltään pelkkä blue merle tai blue merle valkoisilla ja tan- merkeillä tai vain valkoisilla tai pelkästään tan-merkeillä.

Jokaisesta väriin vaikuttavasta geenistä on löydetty useita erilaisia alleeleja eli geenimuotoja, esimerkiksi M-lokuksessa on olemassa kaksi erilaista geenimuotoa, joista toinen aiheuttaa merlevärityksen ja toinen puolestaan normaalin värityksen ilman merlekuviointia..  

 Aussien pääväritkin saattavat näyttää hyvin erilaisilta eri yksilöillä, sillä niihin vaikuttaa koko joukko ns. modifikaattorigeenejä, jotka vaikuttavat värien määrään ja syvyyteen koirassa.

Koiran turkissa näkyvät värit muodostuvat kolmesta erillisestä kemiallisesta yhdisteestä: eumelaniinista eli tummasta pigmentistä, feomelaniinista eli keltaisesta pigmentistä sekä pigmentin puutteesta, joka aiheuttaa koiran turkkiin valkoisia laikkuja ja ihoon vaaleanpunaisia alueita. Koiran ulkonäkö määräytyy sen mukaan kuinka sen geenit ohjaavat pigmenttisolujen kulkeutumista ja toimintaa turkissa. Karvapeitteen perintötekijät ohjaavat molempien kemiallisten yhdisteiden muodostumista ja vaikuttavat jyvästen kokoon ja sijoittumiseen karvassa

n

n

n

n

nKun molemmat pigmentit puuttuvat joltain alueelta siihen tulee koiralle valkea laikku. Jos eläimeltä puuttuu täysin kyky muodostaa pigmenttiä, siitä tulee kokonaan valkoinen eli albiino.

nPigmentitön karva on väritön, mutta karvan rakenne heijastaa valoa siten, että se näyttää valkoiselta. Pigmentitön iho on vaaleanpunaista.

nKoiran sikiö on kehityksensä alkutaipaleella täysin väritön, sillä pigmentti kehittyy vasta aika myöhäisessä vaiheessa. Pigmenttiä tuottavat solut, melanosyytit, ovat läheistä sukua hermosoluille. Melanosyyttejä alkaa syntyä sikiönkehityksen aikana enimmäkseen selkäytimen tienoilla, eniten pään sivuilla ja hännän tyvellä. Näiltä alueilta melanosyytit lähtevät vaeltamaan kohti pennun ääriosia; ahkerat/laiskat melanosyytit tuottavat koko värisiä/laikukkaita pentuja.

n

nTodennäköisimmin pigmentti puuttuu aivan ääriosista, kuten tassuista ja hännän päästä (pisin matka melanosyyttien synnyinalueilta). Tyypillisesti väri puuttuu myös sikiön alapuolen sauma-alueelta eli vatsan- ja rinnankeskilinjalta, kuonosta ja naaman keskeltä. Valkovoittoisuuteen liittyy australianpaimenkoiralla terveysriskejä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty koiran väriin vaikuttavien geenilokusten eri alleelien vaikutukset  australianpaimenkoiran väritykseen.

n

n

n

n

 

n

                                                                              

                                      KLIKKAA KUVAA, TUTUSTU AUSTRALIANPAIMENKOIRIEN ERI VÄREIHIN

 

Aussien turkin väriin vaikuttavat geenilokukset ja alleelit

Lokus

Alleeli

Vaikutus

Kommentit

A

 

Määrää tumman värin määrän ja jakautumisen turkissa. A-lokus vaikuttaa sekä mustan, että ruskean värin esiintymiseen siten, että esim. tan-merkit pääsevät esille, jos A-lokuksen alleelit rajoittavat pigmenttien täydellisyyttä

Tämän lokuksen alleelien dominanssi-suhteet tunnetaan parhaiten ja ne ovat kaikkein selvimmät

 

As

Sallii tumman kokovärityksen

Esiintyy niillä aussieilla, joilla ei ole tan-merkkejä. Hyväksytty ASCA:n rotumääritelmässä.

 

ay

aikaan saa punakeltaisen värin rajoittamalla pigmentin esiintymistä (soopeli/tan)

Väri ei ole ASCA:n hyväksymä

 

aw

Alleelin olemassaoloa ei ole kyetty varmentamaan, eikä sen dominansista ole tietoa. Tämän alleelin oletetaan aiheuttavan riistavärityksen, joka on tyypillinen villeille koiraeläimille (esim. susi)

Väri ei ole ASCA:n hyväksymä

 

asa

Koiralle tulee tumma satula / mantteli

Väri ei ole ASCA:n hyväksymä

 

at

Rajoittaa pigmentin esiintymistä tietyillä alueilla koirassa ja aikaan saa ns. tan-merkit kuonon sivuille, kaulaan, rintaan, vatsalinjaan, silmien yläpuolelle, jalkoihin ja tassuihin sekä peräaukon ympärille

Koirilla, joilla on tan-merkit. Hyväksytty ASCA:n rotumääritelmässä

B

 

Määrää koiran perus taustavärityksen

Alleelien välinen dominanssi on täydellinen

 

B

Aikaansaa mustan pohjavärin ja mustan kirsun

Hyväksytty ASCA:n rotumääritelmässä

 

b

Aikaansaa ruskean tai maksanvärisen pohjavärin

Hyväksytty ASCA:n rotumääritelmässä

C

 

Määrittää pigmentaation voimakkuuden / syvyyden

 

 

C

Aikaansaa täyteläisen pigmentaation

 

 

cch

Chincilla, aiheuttaa vaaleampia värejä vähentämällä ja laimentamalla pigmentaation määrää. Ei vaikuta mustaan pigmenttiin, todennäköisesti osallistuu silmien värin vaalenemiseen

Todennäköisesti osallistuu tan merkkkien vaalnetumiseen ja saattaa olla osallisena eri sävyisten punaisten koirien värien syntymisessä

 

ee

Äärimmäisen haalennuksen geeni, jossa esim. punainen haalistuu kermanväiseksi

Väri ei ole ASCA:n hyväksymä

 

ca

aiheuttaa homotsygoottisena täydellisen albinismin

Harvinainen korilla, väri ei ole ASCA:n hyväksymä

D

 

Vaikuttaa turkin perusvärin voimakkuuteen

 

 

D

Läsnäoloa ei erityisesti huomaa, turkin värin voimakkuus on normaali

Kaikki puhtaat australianpaimenkoirat ovat tämän geenin suhteen muotoa DD

 

d

Haalistaa tumman pigmentin ja aiheuttaa vaaleat silmät (esim. musta haalistuu siniseksi è sininen tanskandoggi) Tämä geeni ei osallistu blue merle väritykseen

Väri ei ole ASCA:n hyväksymä

E

 

Moninainen ryhmä alleeleja, jotka vaikuttavat perusväriin eri tavoin

 

 

E

Tumma pigmentti leviää tasaisesti koko rungolle, ei vaikuta mikäli pohjaväri on musta, muuttaa maksanvärin ruskeaksi

Ruskea ei ole hyväksyttävä väri ASCA:n mukaan

 

ebr

aiheuttaa koiraan tiikerijuovia (brindle)

Ei esiinny puhdasrotuisilla aussieilla, väri ei ole ASCA:n hyväksymä

 

Em

Aiheuttaa koiralle maskin, syrjäyttää tan-merkit esiintyessään

Ei tunneta puhdasrotuisilla aussieilla

 

e

tumma pigmentti puuttuu ja karvan väritys on tasaisen punertava tai keltainen

Keltainen väri ei ole ASCA:N hyväksymä väri

G

 

Vaikuttaa pigmentin vahvuuteen ja liittyy koiran värin muuttumiseen iän myötä

 

 

G

Haalistaa värityksen harmaa sävyiseksi ja vaaleammaksi kuin perusväri nuorella koiralla

Ei tunneta puhdasrotuisilla aussieilla

 

g

ei aiheuta harmaantumista / vaikuta väriin muutoin

Todennäköisesti kaikki puhtaat aussiet ovat tämän geeniparin suhteen muotoa gg

M

 

Aiheuttaa kaksi perusväritystä aussiella; merlet ja kokoväriset

 

 

M

Koiralla on perusväristä haalistuneita epäsäännöllisiä laikkuja ympäri vartaloa. Heterotsygootti geenipari Mm aiheuttaa normaalin merlevärityksen, mutta homotsygootti MM aiheuttaa äärimmäisen haalentumisen ja lähes valkoisia yksilöitä. Näillä ns. tuplamerleillä on yleensä korvan ja silmän kehityshäiriöitä eli ne ovat usein sokeita ja kuuroja

Merle väritys (heterotsygoottinen) on hyväksyttävä väritys ASCA:ssa, liika valkoisuus ei ole hyväksyttävää siihen liittyvien terveysongelmien vuoksi. Merle-merle risteytykset tuottavat ¼ tuplamerle pentuja ja ASCA suosittaa näiden yksilöiden eutanasiaa heti synnytyksessä.

 

m

Homotsygoottisena mm saa aikaan normaalin koko värityksen

ASCA:n hyväksymä väritys, merlevärinen koira risteytetään normaalisti aina koko väisen koiran kanssa, jolloin vältytään terveysriskeiltä

S

 

aiheuttaa valkoisen värin esiintymistä erilaisina merkkeinä koiran turkissa

Tämän lokuksen valkoisuus ei ole tekemisissä M-lokuksen valkoisuuden kanssa

 

S

Aikaan saa värityksen, jossa ei ole valkoista kuin maksimissaan varpaan kärjissä tai rinnassa

Hyväksyttävä väri ASCA:ssa

 

si

Aikaan saa valkoiset merkit yhdessä tai useammassa paikassa; kuono, otsa, jalat ja tassut, rinta, maha ja niska

Hyväksyttävä väri ASCA:ssa

 

sp

Aikaan saa vaihtelevan määrän valkoista koiran turkkiin, pienimmillään väritys muistuttaa si alleelin aikaansaamaa valkoista väritystä, mutta valkoisuus voi lisääntyä aina 85% koiran värityksestä. Tämän lokuksen aiheuttama valkoisuus on epäsäännöllisempää ja epätasaisemmin jakautunutta kuin si –lokuksen valkoisuus

Tämä väritys ei ole ASCA:n hyväksymä, vaikka sitä tiedetään esiintyvän puhdasrotuisissa australianpaimenkoirissa. Väritys voidaan helposti sotkea myös tuplamerleväritykseksi

 

sw

Aiheuttaa lähes koko valkoista väriä, jossa tumma väri rajoittuu korviin, silmien ympärille ja häntään

Tämä väri ei ole ASCA:n hyväksymä

T

 

Aiheuttaa pilkutusta valkoisille alueille

ASCA hyväksyy molempien alleelien ilmenemisen koirassa

 

T

Aiheuttaa pilkkuja koirassa esiintyville valkoisille alueille

 

 

t

Ei pilkutusta, valkoiset alueet ovat puhtaat

 

P

 

P lokus osallistuu erittäin harvinaisen ”laimennuksen” ilmenemiseen

Puhdasrotuisissa aussieissa esiintyy lähinnä vain lokuksen P muotoa, eli täll lokuksella ei ole suurta merkitystä aussien väritykselle

 

P

Aikaan saa normaalin värityksen

 

 

p

Homotsygoottisena (pp) aiheuttaa värien haalistumisen/laimentumisen

 

 

 

©Hanna-Mari Laitala